Hlavní menu

Viniční tratě

 

Mikulov

za_cihelnou

Za cihelnou

Velmi dobrá poloha, ze které vyrábíme vína odrůd Sauvignon, Svatovavřinecké, Ryzlink rýnský, Rulandské modré a vzácně Veltlínské zelené. Část vinic je situována na terasách. Svah má jižní expozici se sklonem až 15 %. Půda je hlinitá, propustná, teplá, s dostatkem vápníku. Většinou jde o mladé vinice, vysazené na počátku 90. let 20. století.

Dolní Dunajovice

zimni_vrch

Zimní vrch

Rodí se zde vína odrůd Sauvignon, Tramín červený, Chardonnay, Rulandské šedé a pravidelně také ledové víno z odrůdy Ryzlink Vlašský. Poloha je u nás neobvyklá s východozápadním profilem a náhorní rovinou. Svah má sklon do 15 %. Je zde velmi kvalitní půda: hluboká, velmi záhřevná, bohatá na humus, vododržná s dostatkem vápníku. Nachází se v přírodní lokalitě Dunajovské kopce.

maly_slunak

Malý sluňák

Jde o velmi malou polohu s rozlohou jen 4 ha, poskytující však výjimečná vína z odrůdy Veltlínské zelené. Vinice jsou na východním svahu s mírným sklonem do 10 %. Půda je velmi dobrá, hluboká, záhřevná, bohatá na humus s dostatečným obsahem vápníku. Převážně jde o černozem. Na této poloze jsou vinice s vedením Vertiko, které plodí hrozny na svislém kordonu po celé výšce kmene. Část hroznů je tedy výše od země, a díky tomu jsou zde i nejzralejší hrozny s vyšším obsahem kyselin. To je velká výhoda v suchých a teplých letech.

 

Perná

zelezna

Železná

Tato špičková poloha poskytuje vyjímečná vína odrůd André, Kerner, Cabernet sauvignon, Merlot, Frankovka a Ryzlink vlašský. Trať leží ve vyšší nadmořské výšce (350 m) na velmi mírných svazích až náhorních rovinách pod vrcholky Pálavy s jižní expozicí. Půda je zde těžší, nezáhřevná, jílovitá, s vysokým obsahem vápníku a vápenným skeletem. Poloha nikdy netrpí suchem. Vinice jsou mladé, vysazené na počátku 90. let 20. století. Z této polohy se dodávalo víno na dvůr císařovny Marie Terezie.

kotelna

Kotelná

Je to rovněž špičková poloha, která je vlastně pokračováním tratě Železná, zakončená tzv. Perenským kotlem. Z této tratě vyrábíme vína odrůd Neuburské, Rulandské šedé a Sauvignon. Poloha má stejné půdní i expoziční podmínky jako Železná, jen její jihovýchodní část končí propadlinou.

goldhamer

Goldhamer

Výtečná poloha těsně sousedící se Železnou a Kotelnou, pod kterými leží. Vinice jsou na jižním svahu na úpatí Pálavy s větším sklonem než na trati Železná. Půda je zde těžká, jílovitá s vysokým obsahem vápníku a také více kamenitá.

Z této polohy vyrábíme vína odrůd Ryzlink vlašský, Sylvánské zelené a Cabernet sauvignon. Rovněž z této polohy se dodávalo víno na dvůr Marie Terezie.

 


zadni_purmice

Zadní Purmice

Podle starousedlíků jde o nejlepší polohu v Perné. Vinice jsou na terasách na jižním svahu s velkou svažitostí 15-20 % na úpatí Pálavy. Půda je velmi dobrá, těžká, ale méně jílovitá a méně kamenitá s vysokým obsahem vápníku. Z této polohy produkujeme víno odrůdy Sauvignon. Vinice jsou mladé, vysazené na počátku 90. let 20. století.

jizni_svah

Jižní svah

Průměrnější poloha leží na jižním svahu s mírným sklonem na úpatí Pálavy, nad silnicí spojující Pernou s Horními Věstonicemi. Víno jsme z této polohy vyrobili pouze jednou a to Ryzlink vlašský. Je zde dobrá hlinitá půda, propustná a záhřevná s dostatečným obsahem vápníku. Tato poloha leží pod tratí Zadní Purmice a vinice je velmi stará.

leva_klentnicka

Levá klentnická

Nově vysazená špičková poloha leží na jižním svahu s velkým sklonem na jižním úpatí Pálavy, nad silnicí spojující Pernou a Klentnici. Větší část vinic je vysazena na terasách. Dosud vyrábíme z této polohy jen vína odrůd Rulandské šedé a Cabernet Moravia. Půda je těžší, hlinitojílovitá s vysokým obsahem vápníku a vápenným skeletem. Mladá vinice byla vysazena na konci 90. let 20. století.

 

Dobré Pole

daniel

Daniel

Je to vyhlášená poloha, ze které se sklízí hrozny pro výrobu vín odrůd Muškát Moravský, Veltlínské zelené a Chardonnay. Vinice s jižní expozicí leží na mírném svahu se sklonem maximálně 10 %. Půda je hluboká, záhřevná, bohatá na humus, vododržná, černozem i spraš s obsahem vápníku do 10 %. Všechny vinice na této poloze jsou mladé, vysazené na počátku 90. let 20. století. Tato poloha nebyla dlouhá léta vinařsky využívána.

Březí

lisci_vrch

Liščí vrch

Znamenitá poloha poskytuje špičková vína stabilní kvality odrůd Ryzlink vlašský, Zweigeltrebe, Rulandské bílé a Chardonnay. Vinice jsou na mírném svahu s jižní expozicí se sklonem 10 %. Menší část vinic je na terasách. Půda je velmi rozmanitá, trochu chudší než na trati Daniel, ale i zde lze nalézt černozem, spraš a místy jíl s vápenným skeletem. Půda má dostatečný obsah vápníku, kolem 10 %. Část vinic je ve stáří nad 30 let. Poloha leží nad mrazovou hranicí 215 m nad mořem, takže zde vinice odolala i neobvykle nízkým mrazům v roce 1985.

orechova_hora

Ořechová hora

Tato poloha je věrnou kopií Liščího vrchu, na který navazuje. Svažitost, orientace a půdní podmínek jsou obdobné jako na poloze Daniel, snad jen s vyšším obsahem vápenného skeletu. Jde převážně o velmi staré vinice. Z této polohy vyrábíme vína odrůd Svatovavřinecké, Müller Thurgau a Ryzlink vlašský.

 
2019 © Vinařství Mikrosvín Mikulov, a.s.
tel.: +420 518 384 123,
Mobil: +420 737 214 647 |iz